Anasayfa / Basın Açıklamaları / YÖK AKADEMİSYEN PAZARI YARATMAK İSTİYOR. (ADANA EĞİTİM SEN)

YÖK AKADEMİSYEN PAZARI YARATMAK İSTİYOR. (ADANA EĞİTİM SEN)

ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İŞSİZLİK TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA! YÖK AKADEMİSYEN PAZARI YARATMAK İSTİYOR.  12 Eylül askeri rejiminin artığı YÖK, üniversiteyi piyasa süreçlerine dâhil ederek yeniden yapılandırmaya ve bu doğrultuda üniversite emekçilerinin iş güvencelerini yok eden düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışmaktadır.
YÖK’ün 31 Temmuz 2008’de çıkardığı ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’le öğretim elemanı kadrolarına naklen ve açıktan yapılan tüm atamalar için Akademik Personel ve Lisansütü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) şartı getirilmiştir. Ayrıca YÖK Yürütme Kurulu’nun 26 Kasım 2008 tarihli kararıyla da 50/d’ye göre istihdam edilenlerin, 33. maddeye göre kadroya geçirilmemesi istenmiştir. Bu durum bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamalara ve hukuka aykırı olduğu için sendikamız tarafından dava açılmıştır.

Asistan kıyımı anlamına gelen bu saldırıya karşı araştırma görevlilerinin, iş güvencesi ve akademik özgürlük talebiyle başlattığı eylemlerin kamuoyunda yankı bulması, YÖK’ün rahatını kaçırmıştır. İstanbul Üniversitesi araştırma görevlilerinin örgütlü mücadeleleri sonucunda, 50/d maddesi kapsamında çalışan araştırma görevlilerinin doktora bitiminde 33/a maddesine geçirilmesi uygulamasına devam edilmesini üniversite yönetimine kabul ettirmeleri üzerine, YÖK kadro vermemek gibi tehdit ve şantaja başvurarak üniversiteler üzerinde baskı kurmaya çalışmaktadır.
YÖK, bununla da yetinmemektedir. Araştırma görevlilerine daha güvenceli bir istihdam olanağı sağlayan 33/a maddesini kaldırarak güvencesiz istihdamı kural haline getirmeye çalışmakta, doktorasını bitirmiş araştırma görevlilerine başka bir üniversitede kendilerine kadro bulmaları için 2 yıllık ek süre vererek “akademisyen pazarı” yaratmaya çalışmaktadır. Öyle görülüyor ki, bu süreç sadece araştırma görevlileri ile sınırlı kalmayacak, güvencesiz ve esnek istihdam tüm üniversite emekçilerini içine alacak şekilde genişletilecektir. Araştırma görevlilerinin iş güvencesinin yok edilmesi bu saldırının ilk aşamasıdır. Üniversitedeki çalışma yaşamını alt üst eden bu uygulamalar, diğer taraftan gözle görülür hale gelen bir siyasi kadrolaşma faaliyetiyle kol kola yürütülmekte; üniversite özerkliğini tamamen kâğıt üzerinde bırakmaktadır.

Taleplerimiz gayet açıktır
• Öncelikle, 31 Temmuz tarihli Yönetmelik ve 26 Kasım tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı kaldırılmalı; üniversite özerkliğini hiçe sayarak söz konusu düzenlemeleri uygula(t)ma çabalarına son verilmelidir.

• 50/d maddesi yürürlükten kaldırılarak araştırma görevlileri 33/a maddesine göre istihdam edilmeli; araştırma görevlilerine ve diğer tüm üniversite emekçilerine koşulsuz iş güvencesi sağlanmalıdır.
Bizler, YÖK’e karşı özgür bilimi, demokratik üniversiteyi ve iş güvencesini savunmak, haklı taleplerimizi yüksek perdeden bir kez daha dillendirmek ve uyarmak için bugün Ankara’da YÖK önünde ve birçok üniversitede kitlesel basın açıklamaları gerçekleştiriyoruz.

Bugün bin bir zorlukla karşı karşıya olan araştırma görevlilerinin, genç akademisyenlerin haklarını savunmanın yolu, öğrencilerle, bilim özgürlüğü için mücadele veren öğretim üyeleriyle birleşerek mücadelenin ortaklaştırılmasından geçmektedir.

Mevcut sistem, genç akademisyen kıyımı ve onların karın tokluğuna bile olmayan koşullarda, güvencesiz olarak çalıştırılması üzerine kurulmuştur. Eğitim Sen ve Çukurova Öğretim Elemanları Derneği olarak bu çarpık sonuçlara karşı örgütsel ve hukuksal mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Saygılarımızla. 24.04.2009

EĞİTİM SEN ADANA ŞUBESİ / ÇUKUROVA ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ adına

Güven BOĞA
Eğitim Sen Şube Başkanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir