Anasayfa / Basın Açıklamaları / Yönetici Atama Kavga Zemininden Çıkarılmalıdır.

Yönetici Atama Kavga Zemininden Çıkarılmalıdır.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No`lu Şubesi Basın Açıklaması: 07.04.2009
Ak Parti İktidarı bazı eğitim sendikalarını hukuk ile kanka yaptı. Önceleri okul müdürünün teklifi ile müdür yardımcısı yapılırken, müdürlük için 5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra girilen merkezi sınav uygulaması şartı vardı. Merkezi sınav sonucu geçer not alanların belirli bir süre seminere alındıktan sonra seminer sonu değerlendirmeye tabi tutulması ve değerlendirmeyi geçenlerin atanma yetkisi alması ile eğitim yöneticiliği süreci başlamış oluyordu. Özellikle seminer sonu yapılan değerlendirme konusunda ortalıkta dolaşan sözler yönetici adaylarının zihnini bulandırıyor fakat sendikalar tarafından mevcut uygulamanın yargıya taşınması gibi bir süreci beraberinde getirmiyordu. Dava konusu yapılmamasının nedenini o dönemde yapılan atamaların sonuçlarını analiz etmeden söylemek pek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetici atamalarında şaibeleri kaldırmak için girdiği yol, zamanla sendikalar ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bilek güreşini andırır hale büründü.

Yargıya taşınan yönetmeliklerde yargı neleri durdurdu veya durdurulan yönetmelikler de neler vardı diye akılda kalanları sıralayacak olursak: müdür yardımcılığı için sınav şartı, atama komisyonlarında 10 puanlık takdir hakkı, İlk beş tercihten her hangi birine atanma, vekâleten yapılan yöneticiliğin puan karşılığının olması, 5 yıl aynı yerde görev yapanlardan yapılan duyuruda tercihte bulundukları halde tercihlerine yerleşememesi halinde Valilik Makamınca uygun görülen yere atanma kriteri, Ödüllerin puandan sayılmasında atamaya yetkili makamca verilen sınırının getirilmesi gibi bir yığın kriter dava edildi. Asaleten atanma süreci bazen yürütmeyi durdurma, bazen yönetmelik iptali, bazen geriye dönük iptal kararı gibi yargı karaları nedeniyle sağlıklı bir şekilde yürüyemezken bazı sendikalar yargı kararları nedeniyle yelkenlerine rüzgâr depolamış oldular. Çıkan yönetici atama yönetmeliklerinde memuriyetteki hizmet puanının kriter sayılması gibi bazı anlaşılmakta güçlük çekilen düzenlemeler bile yer aldı. Özenilmeden yapılan bazı düzenlemeler in tepkisi bürokratlardan ziyade Milli Eğitim Bakanı’na yöneldi. Bürokratların seçiminin Milli Eğitim Bakanı tarafından yapıldığı dikkate alınırsa bu doğal bir sonuçtu ki; sanal ortamda yapılan aleyhte yorumların nabzı tutmak için güçlü delil olmamakla birlikte, önemsenmemesini gerektirmez.

Milli Eğitim Bakanlığını salt yönetici atama ile değerlendirmek haksızlık olur. Bakanlık kendi bünyesinde birçok radikal karara imza attı ve cesurca reformlar yaptı. Müfredat değişikliği, İLSİS, E-okul, ücretsiz kitap, eğitime % 100 destek, yeni derslik üretimi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Anadolu Liseleri sayısındaki artış, Öğretmen atamalarının elektronik ortama alınması, atamada torpil döneminin geride kalması gibi bir çırpıda sayılacak bir yığın yenilik cesur reformlar arasında sayılabilir. Fakat bu gün gelinen noktada cesurca yapılamayacak tek şeyin; kendi çalışanları arasında bakanlık ve bürokratları konusunda memnuniyet anketi olduğunu düşünenlerin tek argümanlarının yönetici atamanın 2003-2009 arası serüvenini kıstas almasıdır.

İşte; 2003–2009 arası Sendikalar-Bakanlık Danıştay arasına sıkışan Yönetici Atama Öyküsü

11.6.2003 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği çıktı

Sendikalar tarafından dava edildi.

11.1.2004 tarihinde bazı maddelerinde değişiklik yapıldı

02.12.2004 tarihinde bazı maddelerinde değişiklik yapıldı

10.12.2004 tarihinde 2004/91 sayılı genelgeyle uygulamaya yönelik itirazlar dikkate alındı

Danıştay 2. Daire Tarafından kısmen durduruldu.

2005:

04.08.2005 tarihinde MEB bütün Yönetici Atama işlemlerini durdurdu

02.09.2005 tarihinde durdurulan atamaların yapılması için MEB alt birimlerine talimat verdi

05.09.2005 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Yönetici atama işlemlerini yeniden durdurdu.

2006:

4.3.2006 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

11.07.2006 tarihinde Danıştay 2. Daire Tarafından kısmen durduruldu.

24.08.2006 tarihinde Danıştay 2. Daire Tarafından Durduruldu.

20.11.2006 Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlandı

19 12 2006 tarihinde Danıştay 2. Daire Tarafından kısmen durduruldu.

2007:
13 Nisan 2007 tarihinde Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği çıktı

17 Nisan 2007 Sendikalar Yönetmeliğe dava açtı

Mayıs 2007 Yönetmelik Danıştay 2. Daire Tarafından Durduruldu.

2008:

24.04.2008 tarihinde Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği çıktı

8 Ağustos 2008 Resmi Gazete: 26961 Ek-2’de değişiklik yapıldı.

Danıştay 2. Daire tarafından 2008/3799 sayılı kararla (hükümsüz) Ek–2 durduruldu

MEB 14 Ağustos’ta 2008/55 sayılı genelge ile yürütmesi durdurulan EK-2’ye göre ataması yapılanların atamasının iptalini, sınav puanına göre atanacakları atamasına devam edilmesini ve yeni EK-2’ye göre ise her hangi bir işlem yapılmamasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı 8 Ağustos 2008 Resmi Gazete: 26961’de değişin Ek–2 ile yönetici atama sürecini yeniden başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri atama takvimlerini sırasıyla duyururken bazı internet siteleri atama sürecine girenlere destek, girmeyen İl Milli Eğitim Müdürlüklerini teşvik için çetele yayınlamaya başladılar. Eğitim-Sen yeni Ek-2’yi de yargıya götürürken, Türk Eğitim Sen yargıya götürülen Ek-2 ile atamayı geciktiren İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valilikler hakkında suç duyurusu süreci başlattı. Başta İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere bazı iller atamaları süratle sonuçlandırdılar. Müdür Yardımcılığı, Müdür Başyardımcılığı, Müdürlük için ayrı ayrı takvim belirleyenler olduğu gibi hepsini bir defada atama takvimine bağlayanlar da oldu.

Tarih; 06/04/2009 ve uzun zamandır durdurulduğu yönünde yayınlar yapılan ve çoğu zaman bilgi kirliliği olarak değerlendirilen Ek-2 Hakkındaki durdurma kararı görücüye çıktı.

Eğitim-Sen tarafından:

A- “Ödüller, Sicil, Ceza” Bölümündeki “Son Üç Yılın Sicil Ortalaması” başlığında verilen 10 ve 8 puan,

B- “Aldığı Cezalar” başlığındaki alınan cezalar nedeniyle eksi (-1, -3 ve -5) puanlar verilmesi,
C- “Ek puan” Bölümündeki “ Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan, Kurucu Müdür Olarak Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Yapılacak İlk Müdür Ataması Kapsamında Atanmak İsteyenler İçin 8 ek puan verilmesi,

D- “Yöneticilik Hizmetleri” Bölümünün 1.,3. ve 5. satırındaki müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlük görevlerinde “ Görevlendirme Olarak veya Vekaleten Geçen Her Yıl İçin” ibareleri ile, bu başlıklar altında 0,84, 0.96 ve 1.08 puanlar verilmesi,

E- “Hizmet Bölümündeki “…/vekâleten/görevlendirme olarak/ ibarelerinin yürütmesinin durdurulması talepleri ile açılan iptal davasında görevlendirme ve vekâlet eksenli gerekçe ile iptal kararı çıktı.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ali YALÇIN;

Yönetici Atama Kavga Zemininden Çıkmalıdır.

Sendikalar- Bakanlık ve Yargı arasında yorulan Yönetici Atama Yönetmeliği kavga zemininden çıkarılmalıdır. Yapılan sinir harbi ile oluşturulan rüzgârdan yelkenlerine hava doldurmaya çalışan sendikaların enerjisini odakladığı Yönetici Atama Yönetmeliği toptan değişmelidir. Diyen, Ali Yalçın; Bakanlık Ek-2’de değişiklik yaparak yola devam etmeyi bir kenara bırakmalı ve (Sınav+ Ek–2) kriteri ile tartışmaları kökten bitirmelidir dedi.

Eğitim-Bir_Sen Şube Başkanı Ali Yalçın; bazı sendikaların kavga için yeterli sebep olarak gördükleri yönetici atama konusu artık herkesin mutabık olacağı bir kritere kavuşturulmak zorundadır. Yönetici Atama Yönetmeliği’nin 2005’ten sonra sağlıklı bir şekilde uygulanamaması kurumlarda vekâleten yöneticilik yapanları da mağdur etmektedir. Kadrolu yöneticiler ile vekâlet edenler arasında iş yükü ve iş riski açısından fark yoktur. Atanma kriterlerini taşıyan vekil yöneticilerin hak kaybı söz konusudur. Bazı sendikaların vekâlet edilen yöneticiliklerde göreve asaleten atanma şartları taşınmadığı için vekâleten yönetilme yolunun seçildiği gibi bir çarpıtma söz konusudur. Asaleten atanma şartlarını taşımayanlar vekâleten yönetici olarak zaten verilememektedir. Bunun ile ilgili Bölge İdare Mahkemeleri tarafından verilmiş bir yığın emsal karar mevcuttur. Bu manipülasyondur. Diyen Şube Başkanı Yalçın; Ayrıca, yönetici atama işlemlerinin uygulanamaması sadece vekil yöneticileri değil kadrolu yöneticileri de mağdur etmektedir. Yer değiştirme hakkını kullanamayan eğitim yöneticileri belirsizlik nedeniyle zararlı çıkmakta ve tepki göstermektedir dedi.

Yeni Yönetmelik Rotasyon Uygulaması da getirmelidir.

Ek–2 Değişikliği yerine Yönetici Atama Yönetmeliği’nin kökten değişikliğe tabi tutulmasını isteyen Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ali Yalçın; Yöneticilere rotasyon uygulaması tekrar gündeme alınmalı ve yeni yönetmelik her boyutu ile tartışmasız halde çıkmalıdır dedi.

Kaynak: Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No`lu Şubesi
Murat Şit/Şube Basın Sekreteri

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir