Anasayfa / Basın Açıklamaları / YÜKSEK PLANLAMA KURULU ADALETSİZLİĞE KAYITSIZ KALMAYA SON VERMELİ! DEMİRYOLCULARIN MAĞDURİYETİNİ GÖRMELİ VE GİDERMELİDİR!

YÜKSEK PLANLAMA KURULU ADALETSİZLİĞE KAYITSIZ KALMAYA SON VERMELİ! DEMİRYOLCULARIN MAĞDURİYETİNİ GÖRMELİ VE GİDERMELİDİR!

Yıllardan beri demiryolcular olarak uğradığımız ücret adaletsizliğinin son bulması için farklı eylem etkinliklerle sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak gerek ücret skalasından, gerekse de ek ödemelerden kaynaklanan ücret dengesizliği ve adaletsizliği bu süreç içinde giderilmediği gibi, tam tersine hem demiryolcuların kendi aralarında, hem de demiryolcularla diğer kurumlarda çalışanlar arasında daha da derinleşerek uçurumlar yaratmıştır.

Bu durum sadece Sendikamız tarafından değil aynı zamanda TCDD yetkilileri tarafından da tespit edilmiş TCDD Yönetim kurulunun Yüksek Planlama Kuruluna senelerden beri yazmış olduğu yazılara da olumlu bir cevap verilmemiş, demiryolcular mağduriyeti devam etmiştir.
Her seferinde “eşit işe eşit ücret” ilkesini hayata geçireceğini ifade eden AKP hükümeti zamanında da ne yazık ki bu konuda bir ilerleme sağlanamamıştır.
En son 2008 yılında ek ödeme adı altında bir düzenlemeyle “eşit işe eşit ücret” ilkesinin hayata geçirileceğinin açıklanmış, en düşük devlet memuruna 103 TL ek ödemenin yapılacağı Yüksek Planlama Kurulu Başkanı da olan Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Ancak bu sözün gereği yerine getirilmemiştir. Bu kararla 14 bin demiryolcu bu ek ödeme uygulamasından faydalanamamış, faydalanan personel sayısı ise devede kulak misali sınırlı kalmıştır.
Yine bu yıl, ek ödemeler ile ilgili benzer bir karar daha uygulamaya sokulmuştur. Bu kararın da tüm personeli kapsamayarak sınırlı olması, aynı işi yapan personelin arasında 600 TL gibi bir fark yaratarak eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırması, alt görevlerde bulunanların amirlerinden daha fazla ücret almasına olanak sağlayarak ücret hiyerarşisini ortadan kaldırması nedeniyle başta demiryolcular olmak üzere tüm KİT’lerdeki personelin tepkisini çekmiştir.
Kamu yönetimi ile bağdaşmayan bu tür kararlarını, Sekretaryasını Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen Yüksek Planlama Kurulu tarafından alınması hem Devlet Planlama Teşkilatının hem de Yüksek Planlama Kurulunun saygınlığını zedelemektedir.
Bizler bir kez daha; Yüksek Planlama Kurulu üyeleri,
Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN,
Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Mustafa DEMİR, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM , Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Sayın Kemal MADENOĞLU’na sesleniyoruz.

Bu Kurulun, Demiryolcuların yıllardan beri maruz kaldığı ve mağdur edildiği bu ücret adaletsizliğine kayıtsız kalmamasını istiyoruz.
Bu Kurulun mağdur eden değil mağduriyet giderici olmasını istiyoruz.
Bu Kurulun ücret dengesizliğini derinleştiren değil eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçiren kararlar almasını istiyoruz.
Bu Kurulun madencilikten sonra en ağır koşularda hizmet üreten, hizmet üretirken de her yıl onlarca iş arkadaşını kazalar sonucu yitiren ya da sakat kalmasına tanıklık eden demiryolcuların hem ücret skalasından kaynaklı hem de ek ödeme uygulamasından kaynaklı ücret dengesizliğinin giderilmesi için TCDD Yönetim Kuruluna yetki verilmesini talep ediyoruz.
“Demiryolların devlet politikası haline getirildiğinin” her fırsatta ifade edildiği bu dönemde, Yüksek Planlama Kurulunda bulunan başta Ulaştırma Bakanı olmak üzere diğer hükümet üyelerinin demiryolcuların maruz kaldığı bu adaletsizliğe en kısa zamanda son verecek bir hükümet politikasını hayata geçirmesini talep ediyoruz.

Yunus AKIL
Genel Başkan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir