Anasayfa / Mevzuatlar

Mevzuatlar

Öğretmen Evleri ve Aidat Ödeme Hakkında Mevzuat

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin hak ve yükümlülükleri Anayasanın 128 inci maddesinin 2. fıkrası gereğince Kanunla düzenlenmelidir. Bu nedenle, “Öğretmen Evleri, Lokaller ve Eğitim Merkezi Sosyal Tesisler Yönetmeliği”nin bu konuya ilişkin 33. maddesi Danıştay tarafından iptal edilmiştir. İptal hükmü çerçevesinde, …

Devamı »

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Yasası 4688 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt …

Devamı »

Doğal Afet Yardımı (İLKSAN)

Madde 8- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit  oranına göre yardım yapılır. a) Yapılacak yardım miktarı; …

Devamı »

Memur özürlüler fakülte bitirince münhal kadroya atanabilirler mi?

Memur olarak çalışan özürlüler, …. fakültesini bitirmeleri halinde mesleklerine uygun münhal bir kadroya atanabilirler mi? Bilindiği üzere, 07/072005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde …

Devamı »

Ölüm Yardımı (İksan)

Madde 6- (1) Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım yapılır.

Devamı »

Evlenme yardımı (İLKSAN)

Madde 5- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

Devamı »

ASKERLİK BORÇLANMASI TALEP DİLEKÇESİ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ………………………………………. SİGORTA/SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE ………………………………………. Halen sigortalı olarak ……………………………. ilinde çalışmaktayım. Başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi değilim. Askerlik süremin tamamını / askerlik süremin …… gününü …

Devamı »

İlksan Üyeleri Ferdi Kaza Sigortası

Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer almayan ancak, üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan Grup Ferdi Kaza Sigortası uygulamasının, 2009 – 2010 döneminde de devam etmesine karar verilmiştir.

Devamı »

Emekli yardımı (İLKSAN)

Madde 10- (1) (Değişik birinci fıkra: Aralık EK 2008/2615) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlardan, en az 120 ay Sandığa üye aidatı ödemiş olanlara; a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı, b) Üyenin ödediği son aidat …

Devamı »

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

Kanun Numarası: 5580      Kabul Tarihi: 8/2/2007         Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 14/2/2007 Sayı: 26434 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 46 Sayfa:

Devamı »