Anasayfa / Kamu Haberleri / Evlenme Ödeneği nedir ve kimlere hangi tutarda ödenir?

Evlenme Ödeneği nedir ve kimlere hangi tutarda ödenir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 37 nci maddesinde düzenlenen evlenme ödeneği, evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları gelir ve aylıklarının iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenmektedir.

evlenme-yardimiÖrnek:
Sosyal Güvenlik Kurumdan ek ödeme hariç 250 TL aylık almakta iken 02/12/2011 tarihinde evlenen kız çocuğuna almakta olduğu aylığın iki yıllık tutarı evlenme ödeneği olarak ödenir.

Evlenme ödeneği : 250 x 24 = 6.000 TL dir. Hesaplanan bu tutar bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak verilir.

Evlenme ödeneği verilen kız çocukların gelir ve aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur, gelir ve aylıkların durdurulduğu tarihten iki sene sonra da kesilir.

Diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve aylık bağlanmaz, bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, iki yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ay başı olur.

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahiplerinin bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumun ilgili birimlerine başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte, evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Bağ-kur sigortalılarından ölüm tarihi 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce olanların hak sahibi kız çocuklarının Kanunun yürürlük tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da Kanunun 37 nci maddesi uyarınca evlenme ödeneği verilmektedir.

Yaptığımız araştırmalarda şu şekilde bir açıklama bize yapılmıştır.

Bakanlar kurulu kararı aynen alınmış ve Cumhurbaşkanlığına köşke onay ve resmi gazetede yayımlanması için gönderilmiştir. Ancak C.Başkanı meclise iade edecek ve ondan sonra düzeltme ve iyileştirmeler olacak.. 1 şubat 2011 tarihinden önce tamamlanacak ve açıklanacak… 11 ay 25 gün çalışma süresi, aile yarıdmı ve ek ödemele alabilir maddeleri getirilecek..

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir