Anasayfa / Kamu Haberleri / Gelir Uzmanlığına atamada son durağa gelindi

Gelir Uzmanlığına atamada son durağa gelindi

Gelir İdaresince yapılan sınavlarda 70 ve üzeri puan alan personelin atanmalarına ilişkin yasa tasarısının Plan ve Bütçe Komisyon Raporu tamamlandı.Maliye Bakanlığı tarafından Meclise sevk edilen ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan 1/886 Esas Numaralı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkındaki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmaları tamamlandı.

Tasarıya Alt komisyonda eklenen;

Geçici Madde 3- 5345 sayılı Kanununun geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılan özel sınavların herhangi birinde yetmiş veya üzerinde puan almalarına karşılık atanamayanlardan halen Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında görev yapanlar, atama tarihinden öncesi için kazanılmış hak doğurmamak kaydıyla , bu Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde gelir uzmanı kadrolarına atanırlar.

şeklindeki geçici madde Plan ve Bütçe Komisyonunda da kabul edilmiştir.

Komisyon raporunun basım işlemi tamamlanarak milletvekillerine dağıtımı yapılmıştır.

TBMM içtüzüğüne göre komisyon raporunun milletvekillerine dağıtılmasından itibaren 48 saat geçmeden TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanamıyor.

Bu durumda TBMM genel kurul gündemine bu hafta sonunda gelmesi bekleniyor.

Bugüne kadar olduğu gibi doğru kaynaklardan aldığımız bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …