Anasayfa / Kamu Haberleri / MEB personelinin ayakta tedavi işlemleri

MEB personelinin ayakta tedavi işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23 /06/2010 tarihli, 31270 sayılı, “Ayakta Tedavi İşlemleri” konulu ve 2010/41 nolu genelgelerine göre; kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi”ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23 /06/2010 tarihli, 31270 sayılı, “Ayakta Tedavi İşlemleri” konulu ve 2010/41 nolu genelgelerinde; “ Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumunun 14/01/2010 tarihli duyurusunda; “Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca yapılan muayeneleri sonucu istirahatlı bırakılmalarına gerek görülmeyen veya ayakta tetkik ve tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için müdavi hekimlerce 29/09/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmî Gazetede (mükerrer ) yayınlanan 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

eki “Çalışabilir Kağıdı” (EK-11/A) düzenlenecektir.” hükmüne yer verilmişti.

Ancak, bu tebliğde ayakta tedavi görüp de hastalık raporu verilmeyenlere müdavi hekimlerce düzenlenen “çalışabilir kağıdı” kurumların personelinin takibinde kolaylık sağlamakta iken, bu belge 25/03/2010 tarih ve 27532 sayılı Resmî Gazete (mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, söz konusu çalışabilir kâğıdının kaldırılması tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına giden personelin takibinde güçlüklerin çekilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi”ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir.” açıklamalarında bulunuldu.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …