Anasayfa / Kamu Haberleri / Sağlık Çalışanları 1 Saat Daha Az Çalışacak

Sağlık Çalışanları 1 Saat Daha Az Çalışacak

30 Temmuz 2010 itibariyle Tam Gün Yasasının bazı maddeleri yürürlüğe girmiştir. 2368 Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun’un yürürlükten kaldırılmasıyla artık sağlık çalışanlarının günlük çalışma süresi 9 saatten 8 saate inmiş 12 Eylül’ün sağlık çalışanlarına uyguladığı adaletsizlik son bulmuştur. Sağlık çalışanları kamuda görevli tüm memurlar gibi artık günde 8 saat olmak üzere haftada 40 saat görev yapacaklar. Doktorlara Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası zorunluluğu da başlamıştır. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara (geri isteme) karşı sigorta yaptırmak zorundadırlar. Bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayanlarda ise kurum bütçelerinden ödenecektir.

Türk Sağlık-Sen olarak bu konuda sigorta şirketleri ile yapılan görüşmeler sonucunda üyelerimizin yararlanacağı Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası anlaşması yapılmış olup üyelerimizin bu hizmetten yararlanacaklardır.

Ayrıca mesai dışı çalışmaya döner sermaye getirilmesi, Genel idari hizmetlerde görev yapan sözleşmeli çalışanlara döner sermaye verilmesi ve ruh sağlığı, enfeksiyon organ ve doku nakli, birimlerinde döner sermaye ödemelerinin riskli birimler katsayısından yapılması gibi döner sermaye değişiklikleri de yürürlüğe girmiştir.
Anayasa Mahkemesi döner sermaye ile ilgili bu hükümlerin getirildiği ilgili maddeyi iptal etmiş fakat bu iptal nedeniyle doğacak hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla iptal kararının yürürlüğe girme tarihini kararın Resmi Gazetede Yayınlanma tarihinden 9 ay sonrasına yani 22 Nisan 2011 tarihine ertelemiştir. Sağlık Bakanlığı bu tarihe kadar yapacağı yeni düzenlemeye kadar bu değişiklikler uygulanacaktır.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …