Anasayfa / Mevzuatlar / Doğal Afet Yardımı (İLKSAN)

Doğal Afet Yardımı (İLKSAN)

Madde 8- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit  oranına göre yardım yapılır.

a) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyenin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.
b) Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise doğal afet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.
c) Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.
(2) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Doğal afet yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye;
a) Nüfus kayıt örneği,
b) Hasara uğrayan ev, üyenin kendi evi ise tapu tescil belgesi,
c) Olayın gerçekleştiği yerin mülkî amirliğince görevlendirilen, ilgili komisyon veya teknik personel tarafından düzenlenen rapor, eklenir.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SAĞLIK KARNESİNİ KAYBEDENLERDEN ALINACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ……………………… SİGORTA/ SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE ……………………