Anasayfa / Mevzuatlar / MEB “BANKA PROMOSYONU 4/B VE 4/C LİLERE DE ÖDENMELİDİR

MEB “BANKA PROMOSYONU 4/B VE 4/C LİLERE DE ÖDENMELİDİR

Türk Eğitim Sen olarak Başbakanlığa yazdığımız 12.04.2011 tarih ve 1309 sayılı yazımızla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında görev yapan personelin bankalar ile imzalanan promosyon anlaşmalarının kapsamı dışında tutularak sözleşmeli görev yapan personele promosyon dağıtılmadığı konusunda sendikamıza şikayetler iletildiğini belirterek, mağduriyetlerin giderilmesini talep etmiştik.

Yazımıza Başbakanlıktan gelen cevabi yazıda, memur, işçi ve sözleşmeli gibi statü ayrımı yapılmaksızın tüm kamu görevlilerinin banka promosyonlarından yararlanabildikleri belirtilerek, yazımız bilgi verilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmişti.

Bakanlığın 02.05.2011 tarih ve 1812 sayılı yazısında, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan Banka Promosyonu ile ilgili Genelgeler ile illere verilen görüşlerde, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan sözleşmeli (4/B’li) ve geçici (4/C’li) personelin banka promosyonundan faydalanmaları gerektiğinin belirtildiği, 2007/21 Sayılı Genelge’nin 7. maddesi uyarınca, Genelge çerçevesinde yapılacak uygulamaların kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilmesi gerektiği, banka promosyonuna dair her türlü iş ve işlemin 2007/21 Sayılı Genelge hükümleri ve Bakanlığın emir ve görüşleri doğrultusunda yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Memur olarak çalışanlar, Meslek Yüksek Okulu ….. bölümü mezunu olmaları halinde tekniker kadrosuna atanabilirler mi?

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 21/092004 …