Anasayfa / Mevzuatlar / Ölüm Yardımı (İksan)

Ölüm Yardımı (İksan)

Madde 6- (1) Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım yapılır.
(2) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Ölüm yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye;
a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,
b) Veraset ilâmı aslı veya Mahkemece onanmış sureti,
c) Ölüm raporu,
ç) Askerlik görevini asker öğretmen olarak yapanların terhis belgesi,
d) 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekaletname, eklenir.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Memur olarak çalışanlar, Meslek Yüksek Okulu ….. bölümü mezunu olmaları halinde tekniker kadrosuna atanabilirler mi?

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 21/092004 …