Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / SÖZLEŞMELİLERİN ATANMAMASI DANIŞTAYLIK OLDU

SÖZLEŞMELİLERİN ATANMAMASI DANIŞTAYLIK OLDU

Türk Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı’nda ve üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli sağlık çalışanlarının KPSS ile Sağlık Bakanlığı’nın yeni sözleşmeli personel alımları atanmasını engelleyen genelgenin iptali için Danıştay’a dava açtı. Sendika ayrıca genelgeye dayanak teşkil eden kanun maddesinin ilgili bölümünün iptali için Anayasa Mahkemesine götürülmesini talep etti.

Dava Dilekçesinde KPSS-2010/5 tercihlerinde Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde görev yapan birçok sözleşmeli personelin tercih yaptığı ve KPSS 2010/5 sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiklerine dikkat çekildi.

Dilekçede bu personellerin atandıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Temmuz’da yayınlanan bir genelge ile Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde görev yapan sözleşmeli çalışanların sözleşmelerini tekrar taraflı fesh etmeleri halinde yerleştikleri pozisyonlarda istihdam edilmelerinin mümkün olmadığının belirtilerek çalışanların mağdur edildiği ifade edildi.
Söz konusu düzenlemelerin uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alının Devletin herkese çalışma hakkı tanıyacağı, bunun için gerekli tedbirleri alacağı, herkesin kendi seçtiği ve girdiği işte çalışma hakkının tanınmasına yönelik hükümlere aykırı olduğuna dikkat çekildi.
Dava dilekçesinde söz konusu düzenlemenin ayrıca başta Anayasamızın 10.maddesinde hüküm altına alınan “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesi olmak üzere, 2, 5., 48., 49. ve 56 maddelerine de aykırı olduğu ifade edildi.

Danıştay’a yapılan başvuruda Sağlık Bakanlığı’nda ve üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmelilerin atanmasını engelleyen genelgenin yürütmesinin durdurularak iptali ve genelge dayanak teşkil eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin ( B ) fıkrasının son paragrafına eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması talep edildi.

Açılan dava ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “Sağlık Bakanlığının yaşattığı bu mağduriyetin önüne geçmek için davamızı açmış bulunuyoruz. Bakanlık yeniden atanmak için 1 yıl önce istifa etme şartı yerine, ilk sözleşmeli atamasını yapmadan önce boş kadroları ilan etmeli buralara belli bir süre görev yapan sözleşmeli çalışan personellerin yer değiştirmesine imkan verecek şekilde tayin hakkı vermelidir. Boşalan kadrolara yeni alımlar yapmalıdır. Bakanlık artık sözleşmeli personel için çözüm üretmelidir. Atanamazsının, yerinizi değiştiremezsiniz. İstifa edip bir yıl boş gezerseniz yeni alıma başvurabilirsiniz gibi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçmelidir” dedi.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …