Anasayfa / Mevzuatlar / Emekli yardımı (İLKSAN)

Emekli yardımı (İLKSAN)

Madde 10- (1) (Değişik birinci fıkra: Aralık EK 2008/2615) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlardan, en az 120 ay Sandığa üye aidatı ödemiş olanlara;

emekli-yardimi

a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
c) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı toplamı, bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardımı olarak ödenir.
ç) (Ek bent: Aralık EK 2008/2615) (b) bendinde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.
(2) (Değişik ikinci fıkra: Aralık EK 2008/2615) Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için ön görülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.
(3) (Ek üçüncü fıkra: Şubat 2010/2629) Üyelik kapsamında iken; Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere; aidat iadelerini almamak kaydıyla ileriki bir tarihte emekliye ayrılmaları halinde, üye iken ödediği en son aidat üzerinden emekli yardımı usul ve esaslarına göre ödeme yapılır.
(4) (Değişik ek dördüncü fıkra: Şubat 2010/2629) Emekli yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye;
a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,
b) Emekli tanıtım kartı fotokopisi,
c) Askerlik görevini asker öğretmen olarak yapanların terhis belgesi, eklenir.

İlginizi Çekebilir

Rehber Öğretmen Geçici Görevlendirmesine Yargıdan Bir İptal Daha

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Lisesi’nde görev yapan rehber öğretmenlerden Türk Eğitim-Sen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir