Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / Rehber Öğretmen Geçici Görevlendirmesine Yargıdan Bir İptal Daha

Rehber Öğretmen Geçici Görevlendirmesine Yargıdan Bir İptal Daha

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Lisesi’nde görev yapan rehber öğretmenlerden Türk Eğitim-Sen üyesi Güldane BERBEROĞLU’nun, 6 ay süreyle Adapazarı Sabihahanım İlkokulu/Ortaokulu’na geçici olarak görevlendirilmesi kapsamında, Sakarya Valiliği’nin 04.11.2013 tarih ve 3195083 sayılı işleminin iptali istemiyle açtığı davaya ilişkin Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin almış olduğu karara karşı itirazını kabul ederek, itiraza konu kararın bozulmasına hükmetmiştir.

rehber-ogretmen-yargi

Alınan gerekçeli kararda; idarenin, ilgili işlemin hukuka aykırılık teşkil etmediği, bazı okullarda rehber öğretmen açığı ve ihtiyacının bulunduğu, davacıyla beraber birçok rehber öğretmenin bu ihtiyacı gidermek amacıyla asıl vazifesini aksatmayacak şekilde başka okullarda geçici olarak görevlendirildiği, davacının kadrosunun bulunduğu Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Lisesi’nde öğrenci sayısının 714 ve geçici olarak görevlendirildiği okulda bulunan öğrenci sayısının 1472 olduğu, davacının kadrosunun bulunduğu okulda 2 rehber öğretmen bulunmasına karşın geçici olarak görevlendirildiği okulda rehber öğretmen bulunmadığı, dolayısıyla yapılan görevlendirme işleminin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu şeklindeki savunmasına karşın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olduğu; gerçekleştirilebilecek geçici görevlendirme işleminin ise acil ve zorunlu durumlarda yapılması, süreli olması ve kamu yararının amaç edinmesi gerektiği yargısal içtihatlarla edilegeldiği belirtilmiştir.

Bununla beraber, ilgili geçici görevlendirme işleminin, 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in 13. Maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 14.10.2005 tarih ve 2005/95 sayılı Genelgesi uyarınca okulların öğrenci sayıları dikkate alınarak dengeli bir rehber öğretmen dağılımının sağlanması kapsamında mevzuata aykırılık teşkil ettiği vurgulanarak, açıklanan nedenlerle davacı Türk Eğitim-Sen üyesi Güldane BERBEROĞLU’nun itirazı kabul edilerek, Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nce verilen itiraza konu karar bozulmuştur.

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız 

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir