Anasayfa / Mevzuatlar / Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilir mi?

Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilir mi?

Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilir mi?
25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 118. maddesi gereğince, sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmektedir.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Memur özürlüler fakülte bitirince münhal kadroya atanabilirler mi?

Memur olarak çalışan özürlüler, …. fakültesini bitirmeleri halinde mesleklerine uygun münhal bir kadroya atanabilirler mi? …

2 Yorum

 1. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 4/C çalışanları neden aile yardımı alamamaktadır konuyla ilgili çıkmış kanun,yönetmelik veya karar bulunmaktamıdır.konuyla ilgili cevabınızı beklemekteyiz.Tüik 4/C çalışanları olarak…

 2. 40.000 Yakın 4/C’li Aile Yardımından Yararlanamamaktadır

  2010 yılında yapılan toplu görüşmelerde tüm kamu çalışanlarına aile yardımı verilmesi konusunda hükümetle memur sendikaları anlaşmış, 2011 yılı başında çıkarılan kanunla sözleşmeli personelin aile yardımından faydalanması sağlanmış yalnızca 4-C’li personel, bu uygulamanın dışında tutulmuştu.

  2011 seçimleri öncesinde, Devlet Personel Başkanlığı’ndan sorumlu Bakan Sayın Hayati Yazıcı, bu duruma dikkat çekerek, yapılan ayrımcılığın sona erdirileceğini, 4-C’li personelin aile yardımından faydalanması için gerekli Bakanlar Kurulu Kararının hazır olduğunu açıklamıştı. Bu hususlar hakkında, Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN tarafından, “4-C’li çalışanlar kadroya geçirilmesi için bir düzenleme yapılacak mıdır?, 4-C’li personelin aile yardımından faydalanması için gerekli bakanlar Kurulu Kararı ne zaman çıkacaktır?” sorularının yazılı olarak cevaplandırılması için Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’a soru önergesi verilmişti.

  Bu soru önergesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönlendirilmesi üzerine Devlet Personel Başkanlığının 16/11/2011 tarih ve 21575 sayılı yazısı ile cevap verilmiştir.

  Devlet Personel Başkanlığının açıklamasında yer alan “657 sayılı kanunun 4.maddesinin (C ) fıkrasına göre istihdam edilen geçici personelin aile yardımından yararlandırılmasına yönelik Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulu karar taslağı 04/04/2011 tarihli ve 7345 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilmiştir.” şeklindeki cevaba göre Sayın Hayati Yazıcı’nın açıklamasının üzerinden 10 ay geçmesine rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir.

  Kamu çalışanlarının tamamının ve sözleşmeli personelin yararlanabildiği aile yardımından, 40.000 yakın 4/C’li çalışan yararlanamamaktadır. Esasında; Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı yasanın118/ ek 8. maddesi; “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” şeklinde ki hükmü gereği 4/C personele aile yardımı ödeneği verilmelidir.

  Ahmet KANDEMİR

  memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu