Anasayfa / Basın Açıklamaları / Ek Ders Yönetmelik Karar Taslağına Eleştirilerimizi Bakanlığa İlettik

Ek Ders Yönetmelik Karar Taslağına Eleştirilerimizi Bakanlığa İlettik

Konu: Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin bir taslak İlgi: 4688 Sayılı Kamu Çalışanları Sendikaları kanunu

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Mevzuat Dairesi Başkanlığı’na

09.11.2010 Tarih ve 3365/68196 Sayılı yazıyla, 16.12.2006 Tarih ve 26378 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2006 Tarih ve 2006/11350 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin bir taslak metni, bazı internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Kamuoyunda, söz konusu taslak metninin spekülatif bir haber olmadığı, MEB’in bu şekilde bir değişiklik yapmayı planladığı kanaati doğmuştur.

Ek ders esaslarını belirleyen kararda yapılması düşünülen değişikliklerin, söz konusu taslak metni olması durumunda eğitim çalışanların mevcut mağduriyetleri artarak süreceğinden yayımından önce düzeltilmesi gerekliliği doğmuştur. İçinde bazı olumlu yanlar bulunmakla beraber, genel anlamda bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarındaki yalnızca yönetici personelini nispeten memnun etmekten öteye gidemeyecek olan bu taslak metninde, öğretmenlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak temel yaklaşımın eksik olduğu görülmektedir.

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da aşağıdaki değişikliklerin de yapılmasını ve söz konusu taslak metninin bu temelde değiştirilerek kabul görmesini talep etmekteyiz:

1) Sendikamıza, kurum idarecilerinin haftada 6 saat derse girmek hususunda sıkıntılarla karşılaştıkları, çok kez bu derslerin boş geçtiğine dair şikâyetler ulaşmaktadır. Kurum yöneticilerinin girdikleri derslerde, öğrencilerin de dersin hedeflerine ulaşma noktasında önemli eksikliklerinin olduğu görülmektedir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haftada 6 saat derse girme mecburiyeti ortadan kaldırılmalıdır. İdarecilerin asli vazifelerinden biri ders öğretmenliği olmamalıdır.

2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat olan maaş karşılığı ders okutmak yükümlülükleri 15 saat olmalıdır.

3) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm okulların okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları ve Halk Eğitim Müdürlükleri gibi diğer kurumların müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları kurum ve okul ayrımı yapılmadan unvanlarına göre eşit şekilde ek ders sürelerine tabi olmalıdırlar.

4) Vekaleten yönetici olarak bulunanlara, kendi kadrosuna göre değil vekalet ettiği kadronun ek ders süresine göre ek ders ücreti belirlenmelidir. Bölge İdare Mahkemelerinin bu yönde verilmiş kararları olduğunu da hatırlatırız.

5) Yönetici olmaları engellendiği halde birleştirilmiş sınıf ortamında tek öğretmen olarak çalıştırılan 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli öğretmenler müdür vekilliği yapmakta ancak bu görevleri için herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmemektedir. Anayasamıza göre angarya kapsamına giren bu hizmetin okul müdürlerine verilen ücret karşılığında yansıtılması gerekmektedir.

6) Öğretmenlerin ders hazırlıklarında belirlenen fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat ek ders ücreti belirlenmesi yetersizdir. Öğretmenlerin ders hazırlıklarında sarf ettikleri süre, ücretlendirilen sürenin çok üzerindedir. İlgili düzenleme fiilen girilen her 10 saat ders için 3 saat ek ders ücreti olarak değiştirlmelidir.

7) Yürürlükte bulunan MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 5 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 6 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmelidir.

8) Öğretmenlerin akademik bilgi ve beceriler edinme ve sürekli gelişim içinde olmalarını teşvik etmek için; kendi alanında veya Eğitim Bilimleri alanlarından birinde yüksek lisans yapmış öğretmenlerin ek ders ücretleri %25, kendi alanında veya Eğitim Bilimleri alanlarından birinde doktora yapmış öğretmenlerin ek ders ücretleri %40 oranında zamlı olmalıdır.

9) Okullardaki yönetici ve öğretmenlerin nöbet görevleri, tam gün için en az 2 saat ek ders görevi sayılmalıdır. Nöbet tutulan gün dersi olmayan öğretmenler için bu ücret nöbet süresince okuldaki ders saati kadar takdir edilmelidir. Bu görev karşılığı belirlenecek olan ek ders süresi, yönetici ve öğretmenlerin azami ek ders saatlerinin haricinde tutulmalıdır.

10) Yatılı ve pansiyonlu okullarda yöneticiler için düşünülen ek ders artışını olumlu bulmaktayız. Ancak bu okulların özel şartları düşünülerek, bu okullardaki yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretleri %25 zamlı olmalıdır.

11) Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında bir ders yılında ödenecek toplam ek ders saati sayısının, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısı içindeki azami sınırı %10’a çıkarılmalıdır. Bu sayede ders dışı eğitim çalışmalarının etkinliği ve çeşitliliği artırılmalıdır.

12) Okul müdür yardımcıları da –hafta sonu gerçekleştirmek kaydıyla- ders dışı eğitim çalışmalarından yararlanabilmelidir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Cansel GÜVEN

Anadolu Eğitim Sendikası Adına

Genel Başka

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir