Anasayfa / Basın Açıklamaları / İstanbul Milli Eğitimde Skandal Üstüne Skandal

İstanbul Milli Eğitimde Skandal Üstüne Skandal

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapmakta olan Şerafettin Turan, 28 Haziran 2010 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinin Duyurular bölümünde yayınlanan “İstanbul Eğitim Kurumları Yöneticiliği İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları”na göre, Müdür Başyardımcı olabilme şartlarını taşımadığı halde İstanbul/Arnavutköy (969717) Ayazma İlköğretim Okulu’na müdür başyardımcı olarak atanmıştır. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, adı geçeninin Yönetici Atama Yönetmeliğinin hangi kriterlerine göre atandığının sendikamız bildirilmesi 07.07.2010 tarih ve 442 sayılı yazıyla İstanbul Valiliğinden istenmiştir.

7 ay okul müdür yardımcılığı yapan Şerafettin Turan atanma şartlarını taşımadığı halde nasıl oluyor da okul başmüdür yardımcısı olarak atanabilmektedir? Acaba kimlerin hakkı yenilmiştir?

Muhtemelen İstanbul Valiliğine yazdığımız yazıdan dolayı telaşa kapılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri apar topar aynı şahsı Arnavutköy İlçesinde bulunan Fatih İlköğretim Okuluna 07.07.2010 tarihli İstanbul Valiliğinin onayı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08.07.2010 tarihli teklifi ile 13.07.2010 tarihinde Kurucu Müdür olarak atamışlardır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı aynen şöyledir: “İlimiz Arnavutköy ilçesinde açılan Fatih İlköğretim Okulunun eğitim ve öğretime hazırlanması için gerekli iş ve işlemleri takip etmek amacıyla aynı ilçe Ayazma İlköğretim Okulu Müdür Başyardımcısı Şerafettin Turan’ın ilgi yönetmelik gereği söz konusu okul eğitim ve öğretime açılıncaya kadar ve norm kadro verilinceye kadar geçici olarak Kurucu Müdür olarak görevlendirilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini tensiplerinize arz ederim”.

Ancak, Arnavutköy’deki Fatih İlköğretim Okulu şu anda eğitim ve öğretime hazır durumdadır. Okulun sıraları alınmış, bir sınıf öğretmeninin ataması yapılmış ve okulun norm kadrosu 01.07.2010 tarihinde belirlenmiş bulunmaktadır. Norm kadrosu verilen bir okula Kurucu Müdür ataması nasıl yapılmaktadır? İşin içinden çıkabilirseniz çıkın bakalım.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’in 4.maddesinin f bendine göre; “Kurucu Müdür: İlk defa eğitim ve öğretime açılacak olan eğitim kurumunu, kurumun amacına uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde geçici olarak görevlendirilenleri” ifade etmektedir.

Fatih İlköğretim Okuluna Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.04.2010 tarihli teklifi ve Kaymakamlığın oluruyla Kurucu Müdür görevlendirilmesi yapıldığı halde Valilikten onay gelmemiştir. Okul eğitim ve öğretime hazır hale getirilip norm kadro verildikten sonra Kurucu Müdür ataması yapılmaktadır. Ne tuhaf işler değil mi?

Bu işlemi yapan ve yaptıran sorumlular kimlerdir? Yine imza yetkisi olmayan kişiler hangi yetkiye dayanarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdür Vekili olarak görev yapabilmektedir?

Bu durum İstanbul Milli Eğitim’de ve Milli Eğitim Bakanlığında kadrolaşmanın, hak gaspının ve zulmün hangi safhaya geldiğini açık bir şekilde ortaya koymuyor mu?

5 yılını dolduran okul müdürlerinin atamasını, bu işlemleri yapan kadro mu gerçekleştirecek? Vay İstanbul’un haline..

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu olup bitenlerden haberdar mı?

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …