Anasayfa / Basın Açıklamaları / MEB’de Hak Gasplarından Sonra Kıyım ve Sürgün de Başladı

MEB’de Hak Gasplarından Sonra Kıyım ve Sürgün de Başladı

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Kilis İl Temsilcimiz Osman BOYBEYİ, MEB’in Bakanlık Müfettişi Cevdet Sezgin tarafından yapılan taraflı soruşturma sonucunda, 1 yıl kademe ilerlemesi durdurma cezası ile cezalandırılarak, Şanlı Urfa’ya sürgün edildi. Hiçbir makul gerekçesi olmayan soruşturmanın dayanağı olarak, Kilis İl Temsilcimiz Osman BOYBEYİ’nin bir siyasi partinin daveti üzerine yapılan toplantıya katılarak Kamu Çalışanlarının ve Eğitim Çalışanlarının sorunlarını dile getirmesidir.

Sendikalar demokratik kitle örgütleridir, her siyasi parti toplantısına katılır, temsilci gönderir ve bir sivil toplum örgütü olarak toplantıda görüşlerini de açıklar. Sendikaların yaptıkları iş ve işlemlerde muhatapları siyasi partiler ve bürokrasidir. Sendikalar ve sendikacılar için yasak olan; siyasi faaliyet yapmaktır. Siyasi partilerin toplantılarına katılmak yasak kapsamında değildir ve böyle bir yasaklama sendikal faaliyeti engellemek anlamına gelecektir. Bu ise, Türk Ceza Kanunun 118 inci maddesine göre suçtur. Sendika temsilcilerinin siyasi partilerin toplantısına katılmaktan dolayı cezalandırılamayacağına dair Danıştay kararları da bulunmaktadır

Hal böyle iken, Bakanlık Müfettişi Cevdet Sezgin tarafından yapılan soruşturmada, bütün bunlar göz ardı edilmiş ve taraflı bir soruşturma yapılmıştır. Bakanlık Müfettişi Cevdet Sezgin, iddia edilen suçlardan dolayı, Kilis İl Temsilcimiz Osman BOYBEYİ’ne 1 yıl kademe ilerlemesi durdurma cezası vermekle tatmin olmamış, il dışına tayin edilmesini de istemiştir. Söz konusu Bakanlık Müfettişi Cevdet Sezgin, yaptığı soruşturmada, sendikal mevzuatı, Danıştay kararlarını görmezden gelecek ve yanlı davranacak kadar mesleki etiğin dışına çıkmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkililerine, Osman BOYBEYİ’nin bir sendika temsilcisi olduğu, il dışı tayin edilmesinin hukuksuz olacağı ve bu hukuksuz uygulamanın yargıdan döneceği bildirilmiştir. Ancak, Kilis Milletvekili Hasan Kara’nın devreye girerek, Bakan Nimet ÇUBUKÇU’ya baskı oluşturarak, Osman BOYBEYİ’nin Şanlı Urfa’ya gönderildiği, hatta Hasan Kara’nın Şanlı Urfa yakın daha uzağa verin dediği sendikamıza gelen bilgiler arasındadır.

Tetikçi müfettişleriniz, taraflı ve emre amade İl Milli Eğitim müdürleriniz de olsa, bunların hesabı mutlaka sorulacaktır. Türk Eğitim Sen ve şerefli mensupları aba altından sopa gösterilmesine aldırış etmeyecek kadar yüreklidir. Bütün bu yaptıklarınız seviyenizi göstermektedir. Bir sendika temsilcisinin mücadelesinden ne kadar ürktüğünüzü, kirli çamaşırlarınızın ortaya dökülmesinden ne kadar korktuğunuzu göstermektedir.

Elbette, yapılan bu haksız, hukuksuz uygulamalar muhataplarının yanına kar kalmayacaktır. Kilis İl Temsilcimiz Osman BOYBEYİ görevine en kısa zamanda tekrar dönecektir. Ama, siz yaptığınız adaletsizliğin ayıbıyla yaşayacaksınız.

Türkiye Kamu Sen her türlü haksızlığın üzerine, kimden gelirse gelsin kararlılıkla gitmeye devam edecektir. Kimse, kendisine kanunların verdiği bir yetkiyi kötüye kullanma hakkına sahip değildir. Sendikal haklarımızı ve faaliyetlerimizi kısıtlamak kimsenin haddi de değildir. Kilis İl Temsilcimiz Osman BOYBEYİ’ne yönelik komplo kuranların, çirkin tezgâhı oluşturanların ipliğini pazara çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Kendini kamu çalışanlarına adamış, her zaman başarıyı ve adaleti savunmuş cesur bir sivil toplum önderine yapılan bu haksız uygulamayı esefle karşılamaktayız. Hükümet anlaşılan tek tip insan, her haksızlığa ve zulme boyun eğen omurgasız ve refleksiz bir toplum oluşturmak istiyor. Kimse kusura bakmasın “dilsiz Şeytan” olmaya niyetimiz yok. Haksızlığa, zulme karşı durmaya ve “Hakkı tutup kaldırmaya” devam edeceğiz. 28 Şubat sürecindeki zulme karşı durduğumuz gibi, bu dönemdeki zulme, haksızlığa ve adaletsizliklere de karşı durmayı sürdüreceğiz.

Türkiye Kamu-Sen

ve Türk Eğitim Sen

İstanbul İl Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …