Anasayfa / Basın Açıklamaları / Niğde Belediye Başkanının KESK Niğde Şubeler Platformu Ziyareti!

Niğde Belediye Başkanının KESK Niğde Şubeler Platformu Ziyareti!

Niğde Belediye Başkanı Faruk AKDOĞAN ve başkan yardımcılarından Muzaffer YILMAZ’ ında bulunduğu bir heyetle birlikte KESK Niğde Şubeler Platformunu “Nezaket ziyaretinde” bulundu. Ziyaretinde “Niğde kentine hizmet için 18 ay önce göreve geldiklerini, geldikleri günden bu yana da projeler üreterek Niğde halkına hizmet götürdüklerini, bu hizmetlerin götürülmesi aşamasında STK.larla da görüş alışverişinde bulunmanın, verecekleri hizmetin kalitesinin ve performansının artırılmasını sağlaması yönünde değerlendirdikleri için Niğde ilinde örgütlü sendikalar ve STK.lara ziyaretler yaptıklarını” belirtti.
Niğde KESK şubeler platformunu oluşturan Eğitim Sen – Tüm Bel Sen – SES ve BES sendikalarının yönetici ve başkanlarının hazır bulunduğu ziyarette KESK Niğde dönem sözcüsü ve Eğitim Sen Niğde başkanı Göksel Rıza ÖZKAN “Niğde belediyesinin başkanlık düzeyinde hir heyetle KESK Niğde Şubeler Platformunu ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını, Niğde şehri için taş üstüne taş koyanların, hizmet üretenlerin olumlu tüm etkinliklerinde yapıcı bir dil kulandıklarını, görünen aksaklık ve ihmallerde ise eleştirilerini ve çözüm yollarını Niğde kamuoyuyla önceden olduğu gibi paylaşmaya devam edegeldiklerini” belirtip” şubeler platformunu oluşturan sendikaların yönetici ve başkanlarını belediye başkanı Faruk AKDOĞAN’ a tanıttı. SES Niğde il temsilcisi Yılmaz YILDIZ “Ziyaretin her ne kadar nezaket ziyareti adı altında yapılıyor olsa da bizce anlamlı ve önemlidir” diyerek “Zamanında iyi kullanılması adına Sağlık Hizmet Sendikasının örgütlenme alanı içinde olan ve Niğde özeline ait sorunlarla ilişkin öne çıkan konu başlıklarını sunmak isterim” ifadesiyle Niğde ilinde kendi iş kollarında yaşanan sıkıntıları aktardı.
Belediye başkanı Faruk AKDOĞAN “Sorunları dinlemek ve çözüm bulmak için göreve talip olduklarını” hatırlatarak “Medeniyetlerin Yaşadığı Şehir Niğde” projesi hakkında bilgi vermek ve görüşler almak üzere STK.lara ziyaretleri önemsediğini, yaşanılan şehrin insanlarını ortak paydaş olarak gördüğünü, bu nedenle de her guruptan, her yapıdan ön yargısız bir biçimde görüş ve önerilere açık olduğunu, yaşanan veya yaşanabilecek sıkıntıları hep birlikte göğüsleyerek yaşanılabilir bir kent, yaşanılabilir şehir ortamını oluşturulabileceğini” söyledi.
KESK dönem sözcüsü ve Niğde Eğitim Sen başkanı Göksel Rıza ÖZKAN “Bu nezaket ziyaretinin kurumsal anlamda da işlerlik kazanması gerektiğine” vurgu yaparak “ Niğde’ de yaşayan yurttaşların örgütlü olduğu, yapıların temsilcilerinin proje üretim aşamasında da toplantılara çağrılarak görüşlerinin alınması gerektiğini, demokratik yönetimlerin sendika, demokratik kitle örgütleri ve STK. larla kurduğu tüzel ilişkilerin geçerliliği olduğunu, kişilerin gelip geçiciliğinin herkesce bilinmesine rağmen tüzel anlamda ilişkilerin oluşturulamasının sıkıntıları” açıkladı.
Ziyaretin sonunda karşılıklı çalışmalarda başarı dilekleri sunularak. “Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir” proje tanıtım afişinin çerçeveletilmiş bir örneği belediye başkanı Faruk AKDOĞAN tarafından KESK Niğde dönem sözcüsü Göksel Rıza ÖZKAN’ a takdim edildi.
Göksel Rıza ÖZKAN
Niğde Eğitim Sen Başkanı
KESK Niğde Dönem Sözcüsü

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …