Anasayfa / Basın Açıklamaları / Okul Müdürleri Rotasyonu Neden Ertelenmiyor?

Okul Müdürleri Rotasyonu Neden Ertelenmiyor?

5 yılını doldurmuş yaklaşık 15 bin okul müdürünü ilgilendiren zorunlu yer değişikliği İstanbul başta olmak üzere bazı illerde okulların açık (münhal) ilan edilmesi ile başlamış bulunmaktadır. Zorunlu yer değişikliği (rotasyon) hukuksuz olduğu gibi, objektif ölçütleri bulunmamakta ve birçok haksızlığa sebep olacağı için mutlaka ertelenmesi gerekmektedir.

Uygulama hukuksuzdur. Çünkü rotasyonun dayandırıldığı ilgi yönetmelik 13.08.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmeliğin (MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik), yürürlükle ilgili 35. maddesinde “Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer” denilmektedir. Ancak bu yönetmeliğin yürürlük maddesi yönetmelik değiştirilmeden bir yazıyla geriye rucü ettirilmektedir. Yasa ve yönetmelikle sağlanan kazanılmış haklar, genelge ve yazılı emirlerle geri alınamayacağı, alındığı takdirde hukukun ihlal edileceği apaçıktır. Yine hiç bir kanun ve yönetmelik maddesinin geriye dönük uygulanamayacağı hususu hukuki bir kural olup, uygulanması durumunda hukuka aykırılık teşkil edeceği ortadadır. Bu nedenle zorunlu okul müdürü atamalarının 13.08.2014 tarihinde başlaması gerekmektedir.

Anayasamızın temel kurallarından biri olan ve T.C. vatandaşlarına verilen hakların korunması ve geri alınamaz hükmünün dikkate alınması gerekir. Kazanılmış hakların korunması Hukuk Devleti İlkesinin gereğidir. Hukuk Devletinde bütün devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olması önemli ve temel bir ilkedir. İdari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi de kazanılmış hakların korunması amacını güden ve idarenin faaliyetlerini genel planda sınırlayan bir ilkedir.

Bütün bunların bilinmesine rağmen kanunsuz bir işlemin başlatılması hususunda ısrar edilmesi anlaşılamamaktadır. Demokrasiden, adaletten ve hukuktan bahsedenler ve hatta demokrasi ve özgürlük havarisi kesilenler bu hak gaspını nasıl izah edeceklerdir?

Zorunlu rotasyonun bir ölçütü bulunmamaktadır. Çünkü zorunlu yer değişikliğinde performans ve başarı esas alınmamaktadır. Başarılı müdürleri cezalandırıp, başarısızları ödüllendirmek hangi ahlak ve hukuk değerleriyle bağdaşmaktadır?

Bu düpedüz bir sürgün ve kıyım hareketidir. Buna meydan verenler ve göz yumanlar hukuk önünde hesabını verecektir.

Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu ve eğitim iş kolunda yetkili sendika olarak zorunlu rotasyonun bu haliyle uygulanmasının büyük haksızlıklara neden olacağını ve eğitimi kaosa sürükleyeceğini bir kez daha ihtar ediyoruz. Mutlaka bu haksız ve hukuksuz uygulamanın durdurulmasını istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına ve bu kuruluşların uyarılarına büyük önem verdiğini ifade edenler sözünüzde duracak mısınız?

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …