Anasayfa / Basın Açıklamaları / ÖSYM YGS Sonuçlarını Alelacele Açıklayarak Yeni Sorunlara Zemin Hazırlamıştır!

ÖSYM YGS Sonuçlarını Alelacele Açıklayarak Yeni Sorunlara Zemin Hazırlamıştır!

YGS’de yaşanan şifre skandalından sonra sınavın akıbetinin ne olacağı sorusu milyonlarca insanı beklentiye sevk etmiştir. Her geçen gün ortaya çıkan farklı skandallarla gelişen süreci, ÖSYM’nin alelacele sonlandırması da daha derin sorunlara zemin hazırlamıştır.Bilindiği üzere sendikamız KPSS, YGS ve son olarak ALES’te yaşananları yakından takip etmektedir. Bu süreç içerisinde ortaya çıkan skandallara ve sınav sistemine karşı çeşitli şekillerde tepkimizi dile getirmiş ve konuyla ilgili kurumlara önerilerimizi iletmiş olmamıza rağmen sürece dair çözücü herhangi bir adım atılmamıştır. Skandalların ilk ortaya çıkışından itibaren sürecin üzeri kapatılmaya çalışılmış ve çeşitli şekillerde demokratik tepkilerini gösterenler tehdit edilmiştir. Bu atmosfer içerisinde dahi, toplumdaki gerçeklerin ortaya çıkarılması beklentisi devam ederken, ÖSYM’nin yangından mal kaçırırcasına, ilerde oluşabilecek sonuçları düşünmeden YGS sonuçlarını açıklaması akıllarda bir çok soru işareti yaratmıştır. Ayrıca YGS sonuçlarının alelacele yayınlanmasına sebebiyet verdiği ve net açıklamalarda bulunmadığı için savcılık makamı da güvensizlik duyulan kurumlar arasına girmiştir. Şöyle ki,

· YGS sonuçlarının açıklanmasına ve üç kez ertelenen LYS başvurularının başlatılmasına gerekçe olan gelişme nedir? Savcılık makamıyla ÖSYM arasında nasıl bir iletişim vardır ve bu görüşme ile ne olmuştur da YGS sonuçları açıklanmıştır?

· Savcılık sınavın açıklanması için talimat vermiş midir? Verdiyse hangi yetkiye dayanarak bu talimatı vermiştir?

· Savcılık makamı hangi konularda, nasıl bir yöntem izleyerek, hangi alan uzmanları ile bir çalışma yürüttüğünü ve hangi verileri elde ettiğini açık ve şeffaf bir şekilde neden kamuoyu ile paylaşmamıştır ? KPSS’deki kopya skandalında kamuoyuna da yansıyan oldukça güçlü ve somut deliller ve bilgiler mevcutken, neden halen bir sonuç alınamamıştır ?

· YGS’nin yok sayılması için daha ne tür gerekçelerin oluşması bekleniyor ? Çünkü YGS, eğitim bilimi çerçevesinde, konu/tema birliğinin sağlanması, soruların kolaydan zora doğru sıralanması ve sayılarla ifade edilen seçeneklerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanması gibi bir çok temel kriteri sağlayamamaktadır. Dolayısıyla kişiye özgü soru kitapçığı bazı adayların lehine bazı adayların ise aleyhine sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca YGS sonuçlarıyla bir adım sonrasını belirleyecek adayların sınav kitapçıklarındaki eşitsiz dağılım sebebiyle de gelecekleri olumsuz etkilenmiştir.

· Ankara İdare Mahkemesi 4 Mayıs’a kadar ÖSYM’den savunma beklemektedir. Neden bu süreç göz ardı edilmiştir. Mahkemeden sınavın iptali kararı çıkarsa bunun sorumluluğunu ÖSYM alacak mıdır? Böylesi bir karar çıkarsa gençlerimize yaşatılanların hesabını kim verecektir?

· Cezaevlerinde gerçekleştirilen YGS’de Fen alanı ÖSYM tarafından iptal edilmiştir. Bu durum merkezi sınavın eşitlik ilkesini ortadan kaldıracak ve her iki tarafı da olumsuz etkileyebilecek sonuçlar yaratacaktır. Yeni soruların niteliği elbette ki farklı olacaktır. Bu nitelik farkı gibi tek bir alandan sınava girmenin psikolojik etkisi ile diğer adayların yaşadıkları da birbirinden başka olacaktır. Bu durum Fen alanında sınava gireceklerle diğer adaylar arasında avantaj ya da dezavantaj şeklinde eşitsizliğe hizmet edecektir. Bu çerçevede yenilenen sınava ilişkin LYS sonrası yargı denetiminden iptal kararı çıkarsa ne olacaktır ? ÖSYM bu süreç hakkında ne planlamaktadır?

· Bilindiği üzere TBMM’de 17 Şubat 2011 tarihinde ÖSYM yeniden yapılandırılmış, 03 Mart 2011 tarihinde de bu kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. ÖSYM yeniden düzenlenirken kanunun 3. maddesi ile sınavı kısmen ya da tamamen iptal yetkisinin kuruma verilmesinde yaşanan süreç öngörülerek mi hareket edilmiştir?

Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki bu sorular cevaplanmadığı müddetçe YGS ve sınav sistemi üzerindeki şaibeler ortadan kalkmayacaktır. Bilinmelidir ki yaklaşan genel seçimler öncesinde yangından mal kaçırırcasına alınan politik kararlarla gençlerimizin eğitim geleceğinin ortadan kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Sendikamız gerçekler tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir.

Eğitim Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …