Anasayfa / Basın Açıklamaları / TÜM EĞİTİM-BİR-SEN BASIN AÇIKLAMASI

TÜM EĞİTİM-BİR-SEN BASIN AÇIKLAMASI

24 Kasım 2010 Çarşamba günü, Atatürk’e “Başöğretmen” unvanı verilişinin 82’inci ve 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmasının 29’uncu yıldönümüdür.

Öğretmenler Günü, biz öğretmenlerin günüdür.
Öğretmenlik mesleği öylesine yüce bir meslektir ki bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez. Bu mesleğin dinamosu sevgi ve fedakârlıktır. Fatihler Yavuzlar Mustafa Kemaller gibi birçok emsalsiz tarihi şahsiyetleri yetiştirenler ve yol gösterenler hep öğretmenler olmuştur.
Öğretmenlik mesleği “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” sözüyle Hz. Ali’nin dilinden adeta kutsanmıştır.
Kısacası öğretmenlik mesleği bir bilgelik mesleğidir.
Öğretmenler, bir ülkenin kalkınmasında, bir milletin maddi ve manevi olarak yükselmesinde ve yücelmesinde mimar rolündedirler. Nitekim Atatürk “Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri milletimizin geleceğini yoğuran irfan ordusudur.” diyerek bu gerçeği dile getirmiştir.
Yıllardır yapıla geldiği gibi, Öğretmenler Gününde öğretmenlerimize düzülen bildik övgüler, tutulmayacak sözler ve kuru vaatlerle kandırılmak istemiyoruz.
Herkes bilmelidir ki, öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilerek sosyal statükoları hak ettikleri seviyeye getirilmedikçe sağlıklı bir Milli Eğitim Politikası yürütülemez.
Tüm Eğitim Bir Sen olarak Öğretmenler Günü vesilesiyle bir kere daha dile getiriyoruz ki;
• Eğitim çalışanlarının ücretlerinin ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini,
• Tüm Öğretmenlerimize “yıpranma” süresi ilave edilerek erken emeklilik imkânı verilmesini,
• Tüm Öğretmenlerimize işgüçlüğü zammının verilmesini,
• Vergi dilimi limitinin artırılarak, öğretmenlerin % 40 gelir vergisine tabi tutulmasının engellenmesini,
• Tüm ek ödemelerinin emeklilik ödeneğine yansıtılmasını,
• Çalışanlarla emekliler arasındaki maaş farkının azaltılmasını,
• Eğitime hazırlık ödeneğinin bir maaş tutarında ve tüm eğitim çalışanlarına verilmesini,
• Maaş karşılığı ders saatlerinin tüm öğretmenler için haftalık 10 saat olarak eşitlenmesini,
• Bir aylık temel askerlik eğitiminden sonraki süre için maaşlı asker öğretmenliğin getirilmesini,
• Normu Beş’ten az olan köy okullarına bayan öğretmenlerin isteği dışında verilmemesini,
• Öğretmen nöbet görev gününde boş olan dersleri için ders ücreti ödenmesini,
• Öğretmenin branşıyla ilgili yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilmesinin bakanlıkça sağlanmasını,
• Tüm Öğretmenlerimize diz üstü bilgisayar, ailesine ücretsiz ADSL aboneliği verilmesini,
• Tüm Öğretmenlerimiz için bir defaya mahsus faizsiz konut kredisi sağlanmasını,
• Öğretmenlerin sağlık hizmetlerinden öncelikli ve özellikli olarak ücretsiz yararlandırılmasını,
• Öğretmen atama ve yer değiştirmeleri için daha objektif ve adaletli bir sistemin getirilmesini,
• Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılarak tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini,
• Tüm eğitim çalışanlarının insan hakları evrensel beyannamesinde ifade edilen özgürlüklerden pazarlıksız ve şartsız yararlandırılmasını,
• Sivil Anayasa ve özgürlükçü tam demokrasi çerçevesinde yenilenecek sendika yasasında öğretmenlerin örgütlenmeleri önündeki tüm engellerinin kaldırılarak yeni sendikaların kurulmasının kolaylaştırılmasını; grevli toplu sözleşmeli sendika yasasının çıkarılmasını; hukuk önünde çalışanı işvereninden, üyeyi sendikasından koruyan güvenceler getirilmesini; sendikaların tüm birimlerinde yargı gözetiminde seçimi zorunlu tutan, tüzük ihlalleri durumunda yaptırımlar getiren düzenlemeler yapılmasını, aynı işkolunda birden fazla sendika üyeliğinin serbest bırakılmasını; işçi ve memur sendikacılığının tek yasada birleştirilmesini,
talep etmekteyiz.

Sevgili Öğretmenlerimiz, Değerli meslektaşlarımız,
Eğitim camiası olarak sorunlarımıza çözüm bulmak için birlik ve beraberliğimizi artıracak zeminler oluşturmalı, farklı tonlardaki seslerimizi bir salondan ahenkle dışa yansıtmayı becerebilmeliyiz.
Eğitim sendikaları olarak 18 milyonu aşan öğrencimiz ve 600 binin üzerindeki öğretmenimizin tüm sorunlarına çözümler aramada işbirliği yapmalı, hükümetlere ışık tutmalı, geleceğimizi aydınlatacak projelere imza atmalıyız.
Bu bilinç içerisinde hareket etme kararlılığında olan Tüm Eğitim Bir Sen gücünü ülke sorunlarına duyarlı ve sağduyulu siz eğitim çalışanı meslektaşlarımızdan almaktadır.
Bu samimi duygularla tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor; ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyor; öğretmenlerimize aileleri, çalışma arkadaşları ve öğrencileriyle daha mutlu, başarılı ve huzurlu günler diliyorum.

Ahmet KARAKAŞLI
Tüm Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …