Anasayfa / Basın Açıklamaları / Ulaştırma ve Karayolları personeline ek ödeme

Ulaştırma ve Karayolları personeline ek ödeme

Her yıl yapılan Toplu Görüşmelerde, Sektörel Taleplerimiz arasında yer alan Ulaştırma Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görev yapan Kamu Görevlilerine DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ gelirinden pay verilmesi… konusu sonuca ulaştı.
Meclis Genel Kurulunda, 24 Haziran 2010 tarihinde, 99 sıra sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü. Görüşmeler sırasında verilen bir önerge milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Bu önergeye göre Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan memur ve sözleşmeli personele 1090 TL´ye kadar ek ödeme verilebilecektir.

MECLİSTE KABUL EDİLEN MADDE

Madde 39- Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 4- Bakanlıkta ve Karayolları Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine tabi merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan personele, Bakanlık döner sermaye gelirlerinden, en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200´ünü geçmemek üzere personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı, görevin sorumluluğu ve güçlüğü ve çalışma şartları dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça tespit edilecek miktarlarda aylık ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya diğer kesinti yapılmaz. Bu ödemeden yararlanan personele 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek üçüncü maddesine göre ödeme yapılmaz

BU MADDE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

99 sıra sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının, Meclisteki görüşmeleri henüz tamamlanmamıştır. Tasarı Mecliste bütünüyle kabul edilip, Cumhurbaşkanının onayına sunulacak, Cumhurbaşkanı onaylayınca Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe girecektir. Meclisteki görüşmeler sırasında, verilecek bir önerge ile yukarıdaki maddenin çıkarılması da mümkündür.

MADDEYE GÖRE EK ÖDEMENİN AYRINTILARI

1- Kabul edilen maddeye göre ek ödeme Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan memur ve 4/B´li sözleşmeli personele verilecektir.

2- Ödemeler, Bakanlık döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

3- Ek ödemenin en üst sınırı, en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200´ünü geçmeyecektir.

4- Kime hangi oranda ödeme yapılacağına, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça karar verilecektir. Örneğin mühendise %175 oranı üzerinden, memura yüzde 90 oranı üzerinden ek ödeme yapılacağına Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça karar verilecektir.

5- Yapılacak ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya diğer kesinti yapılmayacaktır.

6- Bu ödemeden yararlanan personele 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek üçüncü maddesine göre ödeme yapılmayacaktır.

En yüksek Devlet memuru aylığı ne demek?

En yüksek Devlet memuru aylığı: (Gösterge+ek gösterge)* Maaş katsayısı
=(Gösterge) 1500+ (Ek gösterge) 800
= 9500* (Maaş Katsayısı) 0,057383
= 545 TL

Yüzde 200´e kadar ek ödeme ne demek?

545 TL´ye % 200 yani 545*2= 1090 TL kadar ek ödeme verilebilecektir.

Türk Ulaşım Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …