Anasayfa / Tag Archives: Kamu-Sen

Tag Archives: Kamu-Sen

Kamu Sen ANTALYA

Değerli arkadaşlar; çilekeş kardeşlerim; Bizler, burada meydanlarda, hak mücadelesi verirken, birileri sıcak köşelerinde oturuyor. Türkiye Kamu-Sen,

Devamı »

Memur Maaşları Eridi

Açıklanan enflasyon rakamları, kamu çalışanlarının maaşlarını eritti. Türkiye Kamu-Sen olarak yaptığı inceleme sonucu bu konuda çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre;

Devamı »

ADANA 1 Mayıs’a Çağrı

TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, KESK, MEMUR-SEN, TTB ve TMMOB’ UN katıldığı 1 Mayıs’a çağrı amaçlı kurumların ortaklaşa gerçekleştirirleştirdiği basın açıklaması 09.04.2010 tarihinde saat:12.00’de İnönü Parkında Türk İş Bölge Başkanı Edip GÜLNAR tarafından okunmuştur.

Devamı »

ILO YÜKSEK TEKNİK KOMİTESİ’NDEN TÜRKİYE KAMU-SEN’E ZİYARET

ILO Yüksek Teknik Komitesi incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. Komite Türkiye’deki çalışma hayatı konusunda yapacağı incelemeler için ilk ziyaretini Türkiye Kamu-Sen’e yaptı. 2009 yılı Haziran ayında gerçekleşen ILO Aplikasyon Komitesi toplantısının ardından, incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen heyet,

Devamı »

Disk, Kamu-iş, Kamu-Sen, Kesk, Türk-İş Antalya Ortak eylemi

Antalya’da TEKEL işçileriyle dayanışmak üzere oturma eylemi yapıldı. TEKEL işçilerine destek amacıyla DİSK, Kamu-Sen, KESK, Türk-İş ve çeşitli siyasi partiler ve kitle örgütleri Kışlahan Meydanı’nda oturma eylemi yaptı. Oturma eylemi öncesinde grup adına basın açıklaması yapan Türk-İş Antalya Temsilcisi Mehmet …

Devamı »

Son Uyarı

Bildiğiniz üzere 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu 2001 yılında çıkarılmış söz konusu Kanunun öngördüğü Toplu Görüşme süreci 2002 yılından itibaren başlatılmış ve 2009 yılında VIII. Toplu Görüşme geride bırakılmıştır.

Devamı »

Toplu Görüşme Taleplerimiz MEB’de Değerlendirmeye Alınıyor

Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca işyerlerinde 15 Mayıs tarihi itibariyle Sendikaların üye sayıları tespit edilerek tutanaklar tutulup kurum merkezlerinde birleştirilmek suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmektedir.

Devamı »

25 KASIM SORUŞTURMASINA SUÇ DUYURUSU

Hatay İli İskenderun İlçesinde 25 Kasım 2009 tarihli eyleme katılan eğitim çalışanları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Kaymakamlık makamının oluruyla disiplin soruşturması başlatılmıştır. İlçedeki muhtelif okullarda çalışan eğitim personelinin ifadeleri alınarak haklarında işlem yapılmaktadır.

Devamı »

Türkiye Kamu Sen’in 4/C Zaferi

Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen’in açtığı dava sonucunda, Ankara 9. İdare Mahkemesi, 4/C maddesine göre istihdam edilen personelin sendika üyesi olabileceğine karar vermiştir. Kararda; sadece işçi statüsünde çalışanların kamu görevlisi tanımının dışında bırakıldığına vurgu yapılırken; 4/C statüsünde görev yapanların …

Devamı »

Sosyal Patlama Kapıda

Türkiye Kamu-Sen olarak “Gelir Dağılımı’nın İyileştirilmesi Sorunu ve Politikalar” adıyla bir araştırma yaptık. Araştırmaya göre; Türkiye, OECD ülkeleri arasında gelir dağılımının en bozuk olduğu ikinci ülke, yoksulluk oranının da ise en yüksek üçüncü ülke konumunda bulunmaktadır.

Devamı »